E. Karstensen Fiskeoppdrett installerte i mai 2018 Fjord Hybrid på sin lokalitet på Grunnsøya.

Den skreddersydde løsningen fra Fjord Maritime reduserte gangtiden til dieselgeneratorene på fôrflåten med 83 prosent. Vi i Fjord Maritime har utviklet Fjord Hybrid som reduserer gangtiden til dieselgeneratorene til et minimum gjennom et driftsdøgn, fra 24 timer helt ned til fire timer. Generatorene går alltid med optimal virkningsgrad når de er i drift for å generere maksimalt antall kW pr. liter diesel.

Fjord Hybrid ble levert i en containerløsning plassert på et egnet sted om bord. Container-løsningen er en «plug and play» løsning. Kraftproduksjonen går fra å være et manuelt start/stop system, til et helautomatisert system, hvor man alltid har strøm på flåten. Fjord Hybrid har redusert gangtiden til dieselgeneratoren fra 24 timer til 4 timer pr. døgn. 20 timer i døgnet ligger de på batteri. Dette er god butikk for oppdretter og miljø.

 
 

Dette er fjord hybrid

  • Et helautomatisk drifts- og optimaliseringssystem som stabiliserer kraftproduksjon, reduserer klimagassutslipp og drivstofforbruk på fôrflåter.

  • Konseptet er mobilt og kan lett ettermonteres på eksisterende marine plattformer som fôrflåter.

  • Med komponenter fra blant annet Bosch Rexroth, sikres en stabil og trygg energiløsning på flytende marine installasjoner.

  • Fjord Hybrid reduserer gangtiden til dieselgeneratorene på fôrflåtene med inntil 90 prosent.

  • Fjord Hybrid klargjør også flåtene til å ta i bruk ny teknologi innen fornybar energi som vind, bølge, tidevann og solenergi.


20 timer i døgnet på batteri

Fjord Hybrid bruker restkapasiteten som er igjen på generatoren til å lade batteriene samtidig som generatoren mater resten av anlegget med elektrisitet. Når batteriene er fulladet stopper generatoren, og Fjord Hybrid drifter anlegget. 

Fjord Hybrid har redusert gangtiden til dieselgeneratoren fra 24 timer til 4 timer pr. døgn. 20 timer i døgnet ligger de på batteri.

Dette er god butikk for oppdretter og miljø.

Fjord Hybrid Geir og Øyvind.jpg

Bilde1.png

integrasjon 

Fjord Hybrid blir levert enten i en containerløsning plassert på et egnet sted om bord, eller montert i selve flåten. Container-løsningen er en «plug and play» løsning. Kraftproduksjonen går fra å være et manuelt start/stop system, til et helautomatisert system, hvor man alltid har strøm på flåten.