Reduser drivstofforbruket

Reduserer gangtiden til dieselgeneratorene til et minimum gjennom et driftsdøgn, fra 24 timer helt ned til tre timer.

Med FJORD HYBRID® får du:

  • Betydelig reduksjon av drivstofforbruk og servicekostnader

  • Økt driftsredundans

  • Reduksjon av klimagassutslipp fra dieselgeneratorer

  • Mindre støy som gir forbedret arbeidsmiljø


Bruken av dieselgenerator på lokaliteten Gaukværøy er redusert med 80%. I snitt ligger fôrflåten 19 timer på batteri. Det er god butikk for oppdretter og miljø.

«Vi er veldig fornøyd med leveransen og servicen fra Fjord Hybrid. Bruken av dieselgenerator på lokaliteten Gaukværøy er redusert med 80%. I snitt ligger fôrflåten 19 timer på batteri»

Jørn Antun, Teknisk leder sjø
Egil Kristoffersen & Sønner AS

 

 

utnytter kapasiteten

Fjord Hybrid bruker restkapasiteten som er igjen på generatoren til å lade batteriene samtidig som generatoren mater resten av anlegget med elektrisitet. Når batteriene er fulladet stopper generatoren, og Fjord Hybrid drifter anlegget.