Fjord hybrid® - reduserer gangtiden til dieselgeneratorer med inntil 90%. 

Energibehovet gjennom en produksjon har store variasjoner og svingninger. De mest energikrevende periodene utgjør en svært liten prosentandel i løpet av en produksjon, men det er nevnte periode som er førende for dimensjonering av dieselgeneratorene. Ved kjøp og installasjon av FJORD HYBRID® blir gangtiden til dieselgenerator redusert til et minimum, helt uavhengig av energitopper og hvor en befinner seg i produksjonen. En får alltid maksimalt antall kW. pr. liter diesel, som igjen fører til at klimagassutslippene blir minimert. Drivstofforbruk og servicebehovet blir kraftig redusert. Levetiden til dieselgeneratoren mangedobles. Videre jobber vi nå med systemløsninger hvor vi kommer til å tilby produksjon av fornybarenergi på en kostnadseffektiv måte.

Fjord Maritime har siden slutten av 2016 utelukkende fokusert på utvikling av FJORD HYBRID®. Vår komplementerende bakgrunn og over 40 års fartstid i havbruksnæringen har gitt oss innsikten som er påkrevd for å utvikle FJORD HYBRID® fra kundens ståsted. I overkant av 50 befaringer og effektmålinger på fôrflåter har dannet grunnlaget for rett utvikling og dimensjonering av løsning. FJORD HYBRID® er en skreddersydd systemleveranse for å gi våre kunder maksimalt antall kW pr. liter diesel og så rask som mulig nedbetalingstid pr. prosjekt.

Vi har standardisert størrelsen på batteripakkene og serieproduserer FJORD HYBRID®. Hvert system gjennomgår komplett systemtest før levering til kunde. På denne måten sikrer vi kvalitet av hele leveransen samt effektiv integrasjon mot eksisterende og nye fôrflåter.

 
 

dette er fjord hybrid

  • Et helautomatisk drifts- og optimaliseringssystem som stabiliserer kraftproduksjon, reduserer klimagassutslipp og drivstofforbruk på fôrflåter.

  • Konseptet er mobilt og kan lett ettermonteres på eksisterende marine plattformer som fôrflåter.

  • Med komponenter fra blant annet Bosch Rexroth, sikres en stabil og trygg energiløsning på flytende marine installasjoner.

  • Fjord Hybrid reduserer gangtiden til dieselgeneratorene på fôrflåtene med inntil 90 prosent.

  • Fjord Hybrid klargjør også flåtene til å ta i bruk ny teknologi innen fornybar energi som vind, bølge, tidevann og solenergi.


utnytter kapasiteten

Fjord Hybrid bruker restkapasiteten som er igjen på generatoren til å lade batteriene samtidig som generatoren mater resten av anlegget med elektrisitet. Når batteriene er fulladet stopper generatoren, og Fjord Hybrid drifter anlegget. 


Skjermbilde.PNG

fjord Control 

Etter utført installasjon tilbyr Fjord Maritime en serviceavtale (FJORD CONTROL) som bidrar til å sikre en stabil kraftproduksjon på fôrflåten. Ved hjelp av FJORD CONTROL overvåker vi kraftproduksjonen 24 timer i døgnet, 365 dager i året. FJORD CONTROL gir en kontinuerlig overvåkning av kritiske driftsdata, feilmeldinger og alarmer. På denne måten sikrer Leverandøren kraftproduksjonen på fôrflåten, logger driftsdata og presenterer dette i ønsket format.